AİLE ÇÖKÜYOR!

Aile çöküyor,Toplum çatırdıyor… Hayat, sâbiteler ve değişkenler arasındaki diyalektiğin, etkileşimin sonucunda yeşerir. Dahası, hayatı varkılan, insanı yaşatan “kültür” de, sanat da, fikir [...]

Start typing and press Enter to search