Anlatmalıyım sana…

• İnsanî değerlerin değer olarak sunulmasının ayıplanır hâle geldiğini. Kelle hesabıyla iş kotarmayanların adamdan sayılmadığını. Objektiflik adına her türden ahlâksızlığa kapı aralandığını. Ahlâkî nemîmelerden bahsetmenin komik karşılandığını.

Anlatmalıyım sana…

• Yolda yürürken güven içinde olmanın bile hak olarak insanların elinden alındığını. Her türlü sosyal faaliyetin temelinde mutlaka art niyet olması gerektiği inancının temel inanç hâline geldiğini. Temiz mânâsındaki saf’lığın salaklıkla karıştırıldığını.

Anlatmalıyım sana…

• İlim adamı sıfatıyla ortada dolaşanların domuzlar gibi dünyayı yalayıp yuttuğunu. Siyaset adamının ismi geçtiğinde akıllara sahtekârlık geldiği hâlde, insanların ikbâl endişeleriyle onların peşlerinden koştuklarını. Onları Firavun görenlerin, küçük mamalara kanıp velîlik makamlarına yükselttiklerini.

Anlatmalıyım sana…

• “Ben Allah adamıyım” derken, utanmadan şeytanın maskarası olanları. Riyakârlığın binbir çeşidine rahmet okutan şizofrenleri. Sabahtan akşama istikrarını muhafaza edemeyenlerin insanlara istikamet vermeye kalkmalarını.

YORUMLAR

Start typing and press Enter to search