Büyük ünvanlı akademisyenler TV lerden sesleniyorlar: okumuş ve zengin kesim CHP’ye oy veriyor
Fakir ve cahil kesim AKP’ye oy veriyor ….

Pazarlama yapıyorlar kendilerince …

Hadiseyi mahalleli tesbitiyle dahi daha net özetleyebiliriz zenginleşen veya makam sahibi olanların çoğunluğu şımarır yetiştiği toplumdan uzaklaşır babasını bile tanımaz olur….

Akademik bir dille izah edersek mevcut eğitim sistemi Ateist mantık üzerine kurulu olduğundan Tanzimattan beri özellikle Cumhuriyet sonrası ateist Fen – Felsefe ilimlerinin putlaştırılmasıyla yetişen nesil kendi kültürünü hor görüp yozlaşır şımarır ve git gide inancından ve kültüründen – çevresinden uzaklaşır Ateistleşir…

Türkiye’de bu hayat tarzına en uygun partide CHP dir.

Eskiler Fen dahil her tesbitlerinde Alahu Alem ibaresini ekler kesin hükümden sakınırlardı… Zira her tesbit bir sır ifşasıdır ve Külli İradeye ait sırrın ifşasında Cüzi İrade kesin bir hudut belirtirse edebe mugayir davranmış olacağını bildiğinden tesbitini belirtir ama yanılma ve eksik ifade inancıyla doğrusunu Allah bilir diye genelde açıktan ifade veya genel tavır içinde bu itikadını belirginleştirirdi…
Beş ikiden büyüktür derken dahi yeri geldiğinde zıddınında doğru olabileceğini hissettirirdi…

Şimdilerde bu ifade anlaşılır olmaktan bile uzak oldu ve Ateist düşünce ile Tanrılık iddiası çoğaldı…

YORUMLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

Start typing and press Enter to search