Tarımdaki gerilemeyi 16 yılda bitti diyerek bütün suçu AKP’ye (Aslında Müslümanların partiler içindeki temsilciliği üzerinden AKP derken İslam’a) yükleyerek İslam’a saldıran bu gibi zihniyetler tarımı bitiren kanunların çıkış tarihinin Ecevit döneminde olmasına hiç dokunmayıp Ecevit’in batıya bu sözleri ne için verdiğini hiç incelemeyip 9 Ocak 2002 derken iktidarda Ecevit yokmuş AKP varmış gibi yaparak çirkeflikle iş koparma ahlaklarındaki ısrarlarıyla düstükleri bu çukurdan çıkabileceklerini zannetmektedirler.

Ecevit ve Mesut Yılmaz’ın İmam-Hatip ve Kur’an kurslarını kapatmak için kuduzca saldırarak çıkardıkları kesintisiz eğitimle köylerden şehirlere taşınmak zorunda bırakılan çocuklu ailelerin hayvancılık ve tarımdan koparılması’nın ülkeye zararlarını tartışmayarak AKP döneminde tarım ve hayvancılık bitti demek ne kadar dürüstçedir.

Bu günkü eğitimde kalite ve ahlaki dibe vurmuşluğu AKP döneminde oldu diyerek 100 yıllık Kemalist eğitimin zararlarını gizlemeye çalışarak nereye varacaktır bu zihniyet.

Elbette bütün bunlar AKP’yi masum kılmaz AKP kendi iktidarında bu meseleleri zamanında düzeltmediği için suçludur ama Kemalizm’in kirlettiği bir eğitim süzgecinden geçen insanların Kemalizm’den kurtulma ve tedavi sürecinde hatalar yapmasıda anlaşılır birşeydir.

ODA TV YAZARI: YUSUF YAVUZ’UN ÇİRKEFLİĞİ:

2002’de 405 bin olan tütün üretici sayısı 2018’de 56 bine düştü, tütün üretimi ise yarı yarıya azaldı. Türkiye sigara devlerinin pazarı oldu, geçtiğimiz yıl tütün ithalatına 522 milyon dolar ödendi…
Fındık ve üzümden sonra Türkiye’nin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan tütünde son 16 yılda yaşanan kayıplar, bir zamanlar tütünde TEKEL olan Türkiye’nin küresel sigara devlerinin pazarı haline dönüştüğünü ortaya koyuyor. Tütün Eksperleri Derneği’nin 2018 yılı için hazırladığı Tütün Raporu’na göre Türkiye’nin tütün üretimi son 16 yılda yüzde 48, üretici sayısı ise yüzde 86 azaldı. 2017 yılında yaklaşık 100 bin ton tütün ithal eden Türkiye’nin 522 milyon doları duman olurken, kaçak sigarada ise büyük bir artış yaşandı. Çin ve Bulgaristan gibi ülkelerde üretilen sigaralar Dubai üzerinden Türkiye’ye sevk ediliyor. Irak, İran ve Suriye’den ülkeye sokulan kaçak sigaralardan Türkiye’nin yıllık vergi kaybı 400 milyon lira. Komşu ülkelerde 1,5 dolar civarında olan marka sigaralar Türkiye’de 2,5 dolar civarında satılırken tiryakiler sarma tütüne yöneldi. Resmi veri elde edilemeyen sarmalık tütünde ise belirsizlik hâkim. 2017 yılında 27 milyar adet boş sigara tüpü satıldığı ortaya çıkarken nargilelik tütünde ise tüketime paralel olarak kaçak ürün de artıyor.

Türkiye’nin uluslararası piyasalarda marka değeri olan en önemli tarımsal ürünlerinden biri de tütün. Türkiye’de yetiştirilen ve ‘Oryantal’ tütünler, dünya piyasalarında uzun yıllar boyunca gördüğü yüksek talep sayesinde “Türk Tütünü” diye anılıyor. Üretiminden ticaretine Anadolu’nun sosyo-ekonomik ve siyasal yaşamında önemli bir yeri olan tütün, önemli bir ihracat ürünü olmasının yanında toplanan vergilerdeki payıyla da özel bir yere sahip.
Osmanlı İmparatorluğunun çöküş döneminde Düyunu Umumiye İdaresi ile kurulan Reji şirketine Cumhuriyet’in ilk yıllarında son verilmesinden sonra tütün üretimiyle ilgili düzenlemeler yeni kurulan İnhisar İdaresi’nce yürütüldü. 1924, 1930 ve 1938 yıllarında yapılan tütünle ilgili yasal ve kurumsal düzenlemeler, 1969 yılında yürürlüğe giren Tütün ve Tütün Tekeli Kanunu ile TEKEL’e devredilirken, 2002 yılına kadar Türk tütününden TEKEL sorumlu oldu.
Ancak 9 Ocak 2002’de çıkartılan 4733 sayılı Tütün Yasası ile Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Üst Kurulu (TAPDK) hayata geçirilirken TEKEL ise tasfiye edildi. Yeni Tütün Yasası ile destekleme alımlarına son verilirken sözleşmeli tütün üretimine geçilmesinin ardından tütün üretiminde büyük bir düşüş yaşanmaya başlandı. 15 yıl boyunca sektörü kontrol eden TAPDK, 2017 yılında kapatılırken bu korumun görev ve yetkileri ise Tütün ve Alkol Dairesi Başkanlığı kurularak Tarım ve Orman Bakanlığı’na devredildi.
4733 Sayılı yasanın çıktığı günden bu güne aradan geçen 15 yılda büyük kan kaybı yaşayan tütün üretimi rakamlarla ifade edilecek olunursa; 2002 ürün yılında 405 bin olan tütün üreticisi sayısı 2018 yılı itibarıyla yüzde 86 azalarak 56 bine, tütün üretimi ise 2002 ürün yılında 159.521 tondan yüzde 48 azalarak 2018 yılında 82.500 ton civarına gerilemiştir. Genç nesil tütün tarımının zorluğu ve gelirinin azlığı nedeniyle tütüncülükten uzaklaşmış, çoğunlukla büyükşehirlere göç etmiş, Ege ve Karadeniz Bölgesi’nde tütün üreticilerinin yaş ortalaması 48 yaş civarına yükselmiştir.

TÜTÜN ÜRETİCİSİ ANCAK KENDİ İŞÇİLİĞİNİ KURTARABİLİYOR

2018 yılında Ege Bölgesinde satılan tütünün kilogram maliyeti ortalama 15,16 TL olarak gerçekleşmiştir. Üretici bu tütünün kilogramını 16,70 TL fiyatla satmıştır. Bu rakamlar ışığında tütün üreticisinin eline kendi işçilik yevmiyesi dışında bir şey geçmediği hane başına yıllık üretimin ise 1500 kilogram olduğu göz önüne alındığında, gelirinin asgari geçim seviyesinin çok altında olduğu gözükmektedir. Alım fiyatındaki yıllık artış üretim girdilerindeki artışın gerisinde kalmıştır. Ürün kalitesinin de fiyatlandırmada belirleyici olması ile 2018 yılında üreticinin ortalama satış fiyatı bir önceki yılın altında kalmıştır.

2017’DE AMERİKAN SİGARALARINA 51 MİLYON DOLAR ÖDENDİ

11 Haziran 2018 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ABD’den ithal edilen tütünlere yüzde 60 oranında ek vergi uygulaması getirildiği kaydedilen raporda, Türkiye’nin 2017 yılında gerçekleştirdiği toplam 522,7 milyon dolarlık tütün ithalatında ABD menşeli tütünlerin payının 51 milyon dolar civarında olduğu belirtilerek tütün dış ticareti hakkında şu bilgilere yer verildi: “Ülkemizde 2017 yılında 51.028 ton tütün, 352.6 milyon dolar karşılığı ihraç edilmiştir. Buna karşılık tütün ithalatı, 2017 yılında 99.773 tona ulaşmış olup karşılığında 522,7 milyon dolar ödenmiştir. Fındık ve üzümden sonra ülkemizin en önemli tarımsal ihraç ürünü olan tütün, 2012 yılından itibaren ithalat karşısında üstünlüğünü yitirmiştir. Tütün ithalatımız her yıl düzenli olarak artışını sürdürmektedir. 2017 yılında 51.028 ton ihracata karşılık 99.773 ton tütün ithal edilmiştir.

YORUMLAR

İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK HABERLER

Start typing and press Enter to search