Ticari endişe taşımadan
Kafa şişirmeden özet haber ve batı eğitiminin zehirlemelerinden mümkün oldukça uzak kısa yorumlarla herkesimin anlayabileceği bir usul benimsemek istiyoruz.

Maksadımız batının gizlemeye çalıştığı çöküşünü ifşa edebilmek ve hernekadar anlamamış olsakta sevdiğimiz büyüklerin hikmetli menkıbe ve vecizelerini müşahhas meseleler üzerinden duyurabilmek.

Maksat bu ama korkuda şu:ya bu çaba nefsin bir atraksyonu ise…

Maksat hasıl olsa bile neticede her başarıya musallat olan nefs in bu çabadan bizi nasipsiz eyleme tehlikesine karşıda bizi muhafaza eyle ey Rabbim…

Start typing and press Enter to search